میکرودرم ابریژن

تقریبی هر سی روز یکبار بیرونی ترین لایه اپیدرم که شامل سلولهای مرده پوستی است را به طور می زداید. در این هنگام لایه اپیدرم با ساختن دو پروتئین حیاتی یعنی کلاژن (collagen) و الاستین (elastin) به بازسازی پوست می پردازد که میزان آن به سن و شرایط پوستی وابسته می باشد. 

میکرودرم ابریژن با لایه برداری به این سیکل پوست اندازی طبیعی بدن سرعت می دهد همچنانکه باعث تحریک این دو پروتئین ضروری شود، پوستی که این دو پروتئین را با سرعت بیشتری ایجاد می کند، جوانتر و سالم تر به نظر می آید. در میکرودرم ابریژن پودر اکسید آلومینیوم به طور ملایم بر روی پوست توسط هندپیس دستگاه پاشیده شده و  سلولهای مرده و آسیب دیده پوست و پودر را در یک روش دقیق و کنترل شده ای مکش می کند، که این امر باعث تحریک جریان خون و پاکسازی منافذ پوست می گردد. افزایش جریان خون باعث تسریع ساختن کلاژن شده که در نتیجه باعث شکل گیری لایه اپیدرم می گردد.

اطلاعات فنی و دقیقتر 

http://t.me/microdermabrasion