اصول مهم برای اپراتورخانگی، سالنی و مطبی میکرودرم ابریژن که پوست خط خطی و دچار خونمردگی نشود، لایه برداری صحیح و یکنواخت انجام شود:
میکرودرم ابریژن

- دانستن ضخامت پوست در نقاط مختلف صورت
- جهات کشیدن هندپیس
- عدم استفاده از دستگاه بی کیفیت 

همانطور که در تصویر مشاهده می نمایید پوست صورت به سه ناحیه تقریبی تقسیم شده که پیشانی ضخامت بیشتری داشته و گونه های نسبتا پوست نازکتری دارند. منطقه دورچشم اصولا در این تصویر شماتیک مورد بحث قرار نگرفته زیراکه در میکرودرمی جایی نداشته و انجام نمی شود.
جهات حرکت هندپیس دستگاه بصورت فلش نشان داده شده که می بایست بصورت "تار و پود" انجام شود. نوع دستگاه در نتیجه ی میکرودرم ابریژن بسیار حایز اهمیت است که می توانید جهت کسب اطلاعات فنی و مشاوره تماس بگیرید.
http://t.me/microdermabrasion
#میکرودرم_ابریژن