آیا خط خطی شدن صورت و ایجاد خراش پس از میکرودرم ابریژن طبیعی است؟ خیر، بهیچوجه

پیشگیری-از-خراش-صورت


علل ایجاد خراش و خطی شدن صورت (نمایی شبیه خراش گربه) ناشی از میکرودرمی "غیر حرفه ای" را می توان در یک

یا چندعامل ذیل جستجو نمود:

1- دستگاه نامناسب با مکش بیشتر از استانه تحمل پوست ظریف صورت

2- دستگاه نامناسب با پاشش پودر غیرمنظم و بالتبع لایه برداری ناهمگون

3- عدم آموزش حرفه ای کاربردستگاه در بدست گرفتن صحیح هندپیس میکرودرم و زاویه قرار گرفتن آن نسبت به سطح صورت


بنابراین کافیست با اندکی مشاوره تخصصی-فنی در انتخاب دستگاه و سپس آموزش حرفه ای (حضوری-غیرحضوری) با

عدم ایجاد خراش و خط خطی کردن پوست مراجع، به زیبایی مراجعان خود مساعدت نمایید.


#دستگاه_میکرودرم #دستگاه_میکرودرم_ابریژن #آموزش_میکرودرم_ابریژن