دستگاه پیلینگ خانگی که با استفاده از پودر و مکش متناسب با تحمل پوست اقدام به لایه برداری صحیح پوست می کند، با رعایت چندنکته، کارکرد آسانی دارد. نقش عمده و مهم در کیفیت پیلینگ و پیشگیری از خطا و عوارض به چند عامل بستگی دارد: 
دستگاه-پیلینگ

- مکش دستگاه میکرودرم ابریژن متناسب با تحمل پوست باشد،
- پودر بطور یکنواخت توسط دستگاه روی پوست پخش شود (پیلینگ توسط سایش پودر انجام می شود)،
- دستگاه باعث خونمردگی و خراش سطحی نشود،
- پودر میکرودرم باکیفیت و خالص انتخاب شود،
- تکرار دفعات انجام لایه برداری و مراقبت های پس از میکرودرمی  از متخصص با رشته مرتبط سوال شود.
مشاوره 
http://t.me/microdermabrasion
#دستگاه_میکرودرم #دستگاه_پیلینگ #دستگاه_میکرودرم_خانگی #دستگاه_میکرودرم_ابریژن_خانگی