دستگاه-میکرودرم

زمانبندی در تناوب اجرای لایه برداری با میکرودرم

پیلینگ مکانیکال (لایه برداری با دستگاه) که توسط دستگاه میکرودرم انجام می شود، نیازمند رعایت تقویم و زمانبندی صحیح در لایه برداری است. رفع اشکالات شایع همچون کک و مک، منافذباز، جوشهای سطحی و زیرپوستی، افتاب سوختگی، لک حاملگی و جای جوش (اسکار) با دستگاه میکرودرم ابریژن "دست یافتنی" است، ولی با رعایت شرایط ذیل:
- رعایت تناوب زمانی اجرای میکرودرم
- دستگاه میکرودرم باکیفیت مناسب از نظر مکش و پاشیدن پودر
- پودر باکیفیت و فاقد ناخالصی که خود موجب التهاب پوست نگردد
- رعایت نکات عملی در لایه برداری با پروب
- آگاهی کامل از مراقبتهای پس از پیلینگ
تناوب زمانی (تقویم اجرا) میکرودرم ابریژن وابسته به نوع پوست و اختلالات شایع آن همراه با عوامل دیگری است که در پروسه ی زیبایی، شایان توجه درمانگر خواهدبود.

در صورت هرگونه سوال، می توانید با گروه کارشناسان تماس بگیرید.
http://t.me/microdermabrasion

#میکرودرم #دستگاه_میکرودرم #دستگاه_میکرودرم_ابریژن #دستگاه_پیلینگ #کک_و_مک #منافذ_باز #جوش_صورت