برای اولین بار اپلیکیشن اندروید میکرودرم ابریژن به زبان فارسی با حجم یک مگابایت و رایگان منتشر شد

موضوعات:

-  میکرودرم ابریژن چیست

-  اثرات پوستی

-  میکرودرم خانگی

 - میکرودرم سالنی

     - میکرودرم کلینیکی

     - عوارض

     - مراقبت های پس از میکرو

     - ماسک پس از میکرو

     - آموزش میکرودرمی

دانلود اینجا
#اپلیکیشن_اندروید_میکرودرم_ابریژن